Ulykken
Fra Dybbøl Posten den 5.3.1940:
Mærkelig motorulykke ved Kathrinelund                                

I Gaar Eftermiddags er der i Skoven ved Kathrinelund sket en uforståelig Motorulykke.
 Kørerlærer ARNDAL kom ved 15-Tiden kørende med sin Nimbus Motorcykel ad Vejen mellem Kathrinelund
 og Søndre Landevej.
I Sidevognen sad hans Hustru.  Af en endnu uforklarlig Grund mistede Arndal Herredømmet over Motorcyklen,
der kørte ind mellem Træerne, hvor den væltede.
Uheldigvis kom Arndal og Fru Arndalind under MOtorcyklen og var ude af Stand til at slippe fri igen.  
Lidt efter kom der en ældre Mand forbi, og opdagede, hvad der var sket, tilkaldte han Falck,
der kørte de tilskadekomne til Statshospitalet, hvor de begge kom undre behandlig.
Det viste sig, at de begge havde pådraget sig Bækkenbrud, og deres Tilstand var i aftes meget alvorlig.
Politiet har i dag undersøgt de nærmere Enkeltheder ved Ulykken. Det tyder paa, at Motorcyklen er kommet i Slinger
 ved at komme op i nogle Bunker Is, der endnu ikke var tøet bort.   
Motorcyklen kom en Snes Meter ind i Skoven før Farten gik af den og den er blevet stærkt beskadiget.
Efter Omstændigheden befinder baade Hr. og Fru Arndal sig i Dag  nogenlunde.

Dybbøl Posten den  7.3.1940
Ulykken krævede et menneskeliv.
Fru Arndal afgik i Gaar ved Døden.
Som befrygtet krævede Motorulykken Mandag Eftermiddag i Sønderskoven et Offer.
I Gaar Eftermiddags afgik Fru Arndal ved Døden som Følge af de alvorlige Kvæstelser, hun pådrog sig.
Ægteparret Arndal havde besøgt Restauratør Andreas Petersen i "Kathrinelund" for at fejre Ægteparrets
 niårige Bryllupsdag. 
Her fik de et Par Genstande , hvorefter de lidt før kl. 15. atter tog afsted, da de havde inviteret Gæster
 hjemme til kl. 15.   En halv Times Tid senere kom en ældre Mand forbi paa Vejen fra "Kathrinelund"
 til Sønder Landevej,  og han saa da, at der laa en væltet Motorcykel en halv Snes Meter inde i Skoven
 i et af de Sving, der er i Nærheden af "Kathrinelund"
Politiet og den Motorsagkyndige har foretaget Underøgelser paa Uheldstedet, og det ser ud til,
at Arndal har mistet Herredømmet over Motorcyklen, som følge af nogle små Isvolde, der endnu ikke
var smeltet pa Vejen.   Med ret anseelig Fart er Motorcyklen kørt ind mellem Træerne,
 hvor den er væltet over baade Hr. og Fru Arndal,   hvorved de paadrog sig Bækkenbrud.
Fru Arndal var Datter af Fisker Bork i Knud.
 I nogle Aar boede Ægteparret i Sverdrup, senere i København, men i de sidste seks Aar
var de bosiddende i Sønderborg.
 I Ægteskabt var der tre Børn, en Dreng paa otte Aar og to Piger paa seks og to Aar.
Arndals Tilstand var i gaar efter Forholdene ret god.