Gerda  Bork  og Villy Pless
           Gerda Bork                                     Villy og Gerda            
Villy Pless
Ved Daaben:
 forældre Jørgen Nissen Bork , fisker i Knud og hustru Christine Marie
 født  Skov
Faddere:1. Christine Andersen født Beck, Ørby
____________________________________________________

Vielse 11.11.1933
Ungkarl Fabriksarbejder Villy Emanuel Pless, Nørrebrogade  116 D
født 24-04-1910 i Holsted sogn
søn af rebslager Emil Frederik Pless og hustru Christine Elisabeth født Jensen,  Nørrebrogade  166 D
Lysning i St. Johannes Kirken  15-10-1933
med
Ugift Husass. Gerda Frederikke Bork,  Nørrebrogade  58 C
født den 05-03-1912  Fjelstrup sogn
datter af fisker Jørgen Nissen Bork, Knud og hustru Christine Marie f. Skov

Lysnings attest fra St. Johannes sogn  af 1-11-1933

Vidner: Brudens far og bagersvend Germanus Bork  (brudens bror)
anmeldt St. Johannes sogn  15.11.1933


___________________________________________________________
Gerda Pless døde  19 september 1967
Begravet.  på de ukendtes grav på Assistens Kirkegården København
Dåb:  f. den 24-04-1910 N. Holsted, Holsted sogn, Malt Herred.
Villy Emanuel Pless
søn af rebslager Emil Frederik Pless af N. Holsted og hustru Christine Elisabeth Jensen (27 år)
vied i Lyngby 12. juni 1904
døbt i kirken af pastor Lauridsen, Vorbasse

Faddere:  rebslager Thorvald Pless og hustru Magdalene Andrea af N. Holsted
og tømre AugustChrietiansen og hustru Marie, N. Holsted

1925 ansat på Fabrikken TITAN
___________________________________________________________
Curriculum :
Villy Emanuel Pless hjælper som barn sin far på Rebslagerbanen,  kom første gang  på A/S Titan  for en kort periode i 1925.
 Begynder  hos Brd. Hentze 1925 og er her en del Aar .Begynder igen  hos A/S Titan  1933 omtrent, som 40 årig går han i lære  som maskinarbejder.
Har 25 Års Jubilæum  1958,   40 Aars Jubilæum  i 1973
2. Verdenskrig Frihedskæmper medlem af  Titan gruppen.
Tillidsmand for maskinarbejderne på Titan 1965-1968.
Villy var en blændende taler. Det var karakteristsik for ham at han aldrig brugte manuskript  og aldrig forberedte sig,  selv i  fester hvor der var akademikerkere  holdt han næsten altid den bedste tale af alle helt op til  90 årene.
--------------------------------------------------------------------------------------
DØD
 95 år gl.
Begravet.  på de ukendtes grav på Assistens Kirkegården København

Familien Pless kan findes på :  www.pless.dk