1931  fra Grundbogen
  Christian Schrøder og Katrine (Tinne) Bork overtog landbruget 20.09.1931.
Økonomi omkring husmandsstedet:
Grundbogen bind 1 blad 22
:5500kr pantebre v fra Chr Schrøder og Katrine født Bork vil kreditforenngen af ejere af mindre ejendomme på landet i jylland 4% p a Rente og......1.pr den 2.11.1935
64,15 kvittering pantebrev fra Chr Schrøder;200 k 1.Pr den 7.5.1935;402,94 kr Pantebrev til Laue Olsen, Bæk Mølle pr. Vonsbæk
1.Prioritet lyst 1.5.1936
2000 kr pantebrev fra Schrøder til kreditfoeningen af ejere af mindre ejendomme i Jylland Ydelse 4% p.a.  rente og da.....F.....Rang først afd II nr 2 og afd III nr 7 oprykker Bd IInr 59, den 12.5.1938
5075,25 Pantebrev fra ægtefællerne Schrøder til Kroejer C. V. Schrøder,Jelling Kro (Chrisitans bror) Kapitalen forrentes med den til enhver tid gældende rente for indestående med 3 måneders opsigelse, dog højst med 6%. p.a.
Rang efter afd II nr 2 og 3 og afd nr 7 og 12. Lyst her og Bl 59  den 25/?-1944.
4950 kr Pantebrev fra ægtefællerne Schrøder til Statskassen 4½% p.a.rente og afdrag Rang efter afd 1nr 23 og afd m nr 7,12,og13 opryk lyst her og
Bd II Bl 59 den 09.10.1945.
4500kr Pantebrev fra ægtefællerne Schrøder til kreditforeningen af ejere i mindre ejendomme på landet i Jylland VII afd 4% p.a. renter og s....Forpligtelse rang efter afd II nr 3 og afd III nr 7 og 12 opryk Lyst her og Bd II Bl 59den 13.09.1946.
3600kr Pantebrev fra ægtefællerne Schrøder til ny ijiotens ? land Hypotekforening 9.afd III4%p.a. Renter og ....Forpligtelser .Ran efter afd IInr 3 og afd IIInr 7,1,19 opryk Lyst her og BdII blad 59 den 30.09.1946
5000kr Ejerpantebrev fra ægtefællerne Schrøder til sig selv 5% p.a. Renter rang efter afd II nr 3 og afd III 7,12,,19,20. Opr Meddelelser i h t retsplejelovens §561 tilsluttes Andelsbanken A.m.b.A Haderslev, der er bemyndiget til at kvitere,transportere, moderere,og relaksere.
 Lyst her den 6.12..1949
3300kr Skadeløsbrev fra ægtefællerne til Lånekassen for Sønderjylland Rang efter afd II nr 1,3 og afd III nr 7,12,19,20,21. opryk
 Lyst den 17.01.1950.
11000kr Pantebrev fra Chr Schrøder til Statskassen 3½ % p.a. Renter og afdrag Rang efter afdII nr 3 og afd III nr 7,12,19,20,21 opryk.
Lyst27.9.1957
10600kr Pantebrev lyst 21.12.1953 i lån af Ststskassen til køb af jord 4% og afdrag Opr sat efter nr 7,12,19,20,21,22,23 i art 223676¨
6600kr Pantebrev lyst 5.8.1954 til Statskassen (6490) 4½% og afdrag sat som for komm skatter i art 22.36.76 (4466)
Omskrevet til Tingbog
8000kr Pantebrev lyst 30.09.1954 Byggelån til Statskassen 4%p.a.og afdrag. opr sat til efter nr 7,12,19,20,21,22,23,24 og 259/1,22,36,76 (5693)