Marie Bork og Hans Schrøder

Marie Bork
Ved Daaben:  forældre Jørgen Nissen Bork, fisker og hustru Christine Marie  født Skov

Faddere:  1. Anna Kjerstine Schultz,  født Fuglsang i Knud
2. Mette Bork Ansbøll
3. Peter Skov Tyrstrup

Konfirmationen: 29-03-1914
   Disp. for Syn=tusschy ?
01 september 1935

Ungkarl Fodermester Hans Frederik Schrøder, søn af Hans Hansen Schrøder og hustru Frederikke Kjerstine f. Schmidt, Bæk, Vonsbæk sogn
født den 19-12-1902 ved Sommersted
døbt 27-03-1902 samme sted
med
ugift husbestyrerinde Marie Bork,  Knud,  Fjelstrup sogn
datter af fisker Jørgen Nissen Bork og hustru Kirstine Marie f. Skov,  Knud, Fjelstrup sogn
født 7-juli 1900
døbt 12. august 1900 i Fjelstrup

Vidner:  arbejder Hans Hansen Schrøder, Bæk
fisker Jørgen Nissen Bork, Knud, Fjelstrup sogn

Attest til vielse personregisterføreren udi Fjelstrup  13-11-1927
Lyst 30. oktober i Fjelstrup
                                                              Bryllup

Hans Schrøder og Marie (Mie) Bork
1960

Børn:
Karen Kirstine Marie Bork
Annie Frederikka Schrøder
Inger  Schrøder
Gerda Marie Schrøder
Hans Jørgen Schrøder