Fra fiskerhytte til moderne husmandssted                                                                                


Fra Skifte og panteprotokollen er fundet:
1.    Fisker Søren Christensen Bork  i Knud  (Lyng) erhvrver huset , den  3.november 1884

    (Søren Bork døde i 1889, huset er overgået til Jørgen Bork  i 1888)
__________________________________________________________________

2.    Landmand Jørgen Nissen Bork  i Knud
   
   jfr.  pante.. og skifteprotokol  overgår huset til datteren og svigersønnen den  9.8.1930
                         
(Jørgen Bork boede hos datteren og svigersønnen til sin død i 1957)
_______________________________________________________________________

3.    Landmand Christian Schrøder og hustru Kathrine Schrøder,  født Bork  i  Knud

       Skøde fra J.Bork til ægtefællerne Schrøder  lyst den 20.9.1930